MOO

MOO là gì?

MOO là một cERC20 token được đúc trên blockchain Celo. Mục đích là phối hợp việc ra quyết định quản trị và chương trình khuyến khích có lợi cho hệ sinh thái Moola.

Địa chỉ của MOO token?

0x17700282592D6917F6A73D0bF8AcCf4D578c131e

Tổng cung của MOO token là bao nhiêu?

100,000,000

Có thể Đúc nhiều MOO hơn không?

Có, nhưng phải được thông qua bởi quản trị Moola.

Tôi có thể làm gì với MOO?

Hiện tại, bạn có thể stake MOO của mình trong các pool trên Ubeswap để kiếm phí giao dịch và MOO, như một phần của chương trình khuyến khích khai thác thanh khoản. Bạn có thể chuyển MOO đến các địa chỉ khác trên mạng Celo. Dự kiến, quyền kiểm soát đối với các quyết định quản trị giao thức Moola và kho bạc cộng đồng sẽ được chuyển cho chủ sở hữu MOO.

Nếu tôi giữ MOO token, thì có ảnh hưởng đến Hệ số An toàn của tôi không?

Không, MOO token không phải là tài sản thế chấp và chúng sẽ không ảnh hưởng đến Hệ số An toàn của bạn. MOO token hiện tại không thể được vay từ Moola.

Yield Farming là gì?

Yield farming (canh tác lợi nhuận) là hành động đưa (các) tài sản của bạn vào các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) như một nhà cung cấp thanh khoản để kiếm lãi, phí hoặc các phần thưởng khác.

Quản trị giao thức Moola là gì?

Quản trị giao thức Moola là quá trình đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến các thông số thị trường của Moola và quá trình ban hành các quyết định đó. Những ví dụ bao gồm: quyết định bổ sung tài sản nào, tỷ lệ LTV, ngưỡng thanh lý, số tiền phí và nơi phân bổ phí thu được.

Hợp đồng nào đã được sử dụng cho MOO token?

Xem ở đây.

Last updated