Nạp tiền & Thu nhập

Làm thế nào để tôi nạp tiền?

Đầu tiên, hãy ‘Kết nối’ ví của bạn. Sau đó nhấp vào 'Nạp tiền', chọn tài sản bạn muốn nạp từ menu, nhập số tiền, nhấp nút 'tiếp theo', xem lại chi tiết khoản tiền gửi của bạn rồi nhấp vào xác nhận, sau đó xác nhận giao dịch trên ví của mình và chờ xác nhận trên mạng Celo.

Số tiền nạp tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Không có giới hạn tiền nạp tối thiểu hoặc tối đa.

Tôi phải giữ tài sản của mình trên Moola trong bao lâu?

Moola không có bất kỳ giới hạn thời gian nào liên quan đến tiền nạp. Bạn có thể bắt đầu rút tiền bất cứ lúc nào bạn muốn.

Làm thế nào đảm bảo rằng Moola có đủ thanh khoản để tôi rút tiền?

Moola đã thiết kế hệ thống khuyến khích để bảo đảm đủ thanh khoản cho người nạp tiền có thể rút tiền và người đi vay có thể vay. Khi chỉ số sử dụng thị trường, market utilization, (tức là tỷ lệ cầu từ người đi vay và cung từ người nạp tiền) tăng lên, lãi suất tính cho người đi vay tăng và lợi tức trả cho người nạp tiền tăng lên. Mối quan hệ giữa chỉ số sử dụng thị trường và lãi suất này có nghĩa là khi khả năng thanh khoản thấp, người đi vay bị hối trả lại khoản vay của họ và người nạp tiền được khuyến khích nạp thêm thanh khoản.

Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu?

Lợi nhuận tích lũy liên tục cho người nạp tiền dưới dạng mToken (ví dụ: mcUSD, mcEUR, mCELO). Lãi suất mà người nạp tiền kiếm được là một chức năng của sử dụng thị trường (market utilization). Khi chỉ số sử dụng thị trường (tức là tỷ lệ cầu từ người đi vay và cung từ người nạp tiền) tăng lên, lãi suất tính cho người đi vay tăng và lợi tức trả cho người nạp tiền tăng lên. Khi chỉ số sử dụng thị trường giảm, lãi suất tính cho người đi vay giảm, và lợi tức trả cho người nạp tiền giảm. Ngoài ra, người nạp tiền kiếm được lợi tức do những người vay nhanh (flash loan) trả một khoản phí cố định là 0.09%

Làm sao để biết tôi đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận cho đến nay?

Số dư của bạn có thể được tìm thấy trong tab "Tài khoản".

Tôi có còn đủ điều kiện nhận thưởng trên Valora khi đã nạp cUSD vào Moola không?

Không, chương trình thưởng của Valora hiện tại chỉ thưởng cho bạn khi nắm giữ cUSD, không phải mcUSD.

Làm thế nào để tôi rút tiền?

Để rút tiền, hãy đi đến "Trình đơn", nhấn rút tiền, chọn tài sản bạn muốn rút, nhập số tiền thủ công hoặc sử dụng thanh trượt, nhấn rút tiền, sau đó xác nhận giao dịch trên ví điện tử của bạn.

Nếu tôi không vay, liệu tài sản ký quỹ của tôi có bị thanh lý không?

Không, nếu bạn không vay bằng tài sản ký gửi, thì tài sản ký gửi của bạn sẽ an toàn và không bị thanh lý.

Tôi có thể nạp một tài sản mà không dùng nó làm tài sản thế chấp không?

Có thể, bạn có thể nhấn "tắt" tính năng tài sản ký gửi làm tài sản thế chấp bằng cách nhấn vào tab tài khoản, nhấn vào trình đơn thả xuống của tài sản đó, chuyển công tắc "Là tài sản thế chấp" từ ON (màu xanh) sang OFF (chuyển sang màu xám) và xác nhận giao dịch . Nếu bạn đã vay từ Moola thì bạn không thể tắt 'Tài sản thế chấp' bởi vì làm như vậy sẽ khiến Hệ số an toàn của bạn ở mức 1 hoặc thấp hơn.

Last updated