Vay

Lãi suất vay được xác định như thế nào?

Lãi suất biến động mà người đi vay phải trả là một chức năng của chỉ số sử dụng thị trường. Khi chỉ số sử dụng thị trường (tức là tiền đi vay so với tiền gửi) tăng lên, lãi suất tính cho người đi vay tăng lên. Khi chỉ số sử dụng thị trường giảm, lãi suất tính cho người đi vay giảm.

Lãi suất cố định mà người vay phải trả sẽ không đổi trừ khi lãi suất vay trung bình thấp hơn 25% APY và chỉ số tỷ lệ sử dụng trên 95%. Tại thời điểm đó, lãi suất người đi vay sẽ đặt lại về lãi suất thị trường hiện tại và có thể cao hơn đáng kể.

Tôi có thể vay lãi suất cố định và biến động đồng thời cho cùng một loại tài sản hay không?

Không, bạn chỉ có thể vay với lãi suất cố định hoặc biến động cho một loại tài sản. Có thể sẽ có các mức lãi suất vay khác nhau cho các tài sản khác nhau.

Tôi có thể bổ sung thêm tài sản thế chấp để tăng Hệ số An toàn của mình, đề phòng để tránh bị thanh lý không?

Có, bạn có thể nạp thêm tiền để nâng cao Hệ số An toàn của mình.

Làm cách nào để biết tôi đang phải trả bao nhiêu tiền lãi?

Trong tab "Tài khoản", hãy nhấn vào tài sản đã vay để xem lãi suất, số tiền đã vay và tổng số nợ của bạn.

Tại sao tôi nên đi vay thay vì bán tài sản của mình?

Bán tài sản có nghĩa là đóng vị thế của bạn trong tài sản đó. Nếu bạn muốn mua và giữ tài sản đó lâu dài, nghĩa là bạn tin rằng giá sẽ tăng, và bán tài sản có thể mất đi tiềm năng tăng giá trong tương lai. Bằng cách dùng tài sản đó để đi vay, bạn mở ra khả năng thanh khoản hoặc sử dụng vốn lưu động mà không phải mất chi phí cơ hội tiềm năng khi bán tài sản đi.

Làm thế nào để vay ?

Để vay, trước tiên hãy nạp tài sản để làm thế chấp, có thể là CELO, cUSD hoặc cEUR. Tất cả các khoản tiền gửi vào Moola được coi là tài sản thế chấp và hưởng lãi gộp theo lãi suất thị trường. Vào Trình đơn, nhấn vào tài sản bạn muốn vay, nhập số tiền thủ công hoặc sử dụng thanh trượt, nhấn vào vay, xác nhận giao dịch trong ví điện tử của bạn, nhập mã PIN của bạn nếu được nhắc. Bạn sẽ được chuyển hướng trở lại app.moola.market và sẽ thấy thông báo xác nhận khoản vay và liên kết để xem giao dịch trên explorer.celo.org.

Ai có thể vay?

Bất kỳ địa chỉ nào trên mạng lưới Celo đã gửi tài sản thế chấp vào Moola đều có thể vay dựa trên tài sản thế chấp của họ.

Tôi có thể vay bao nhiêu?

Bạn có thể tạo một Khoản vay trên Giá trị (Loan To Value - LTV) tối đa là 75%

Khoản vay trên Giá trị (LTV) được tính như thế nào?

LTV = Tổng Giá trị Nợ / tài sản thế chấp

Tỷ lệ Khoản vay trên Giá trị (LTV) tối đa là bao nhiêu?

Tỷ lệ LTV tối đa xác định số lượng tối đa có thể được vay với một tài sản thế chấp cụ thể. LTV tối đa được biểu thị bằng phần trăm. Ví dụ: LTV tối đa là 75% có nghĩa là đối với mỗi tài sản thế chấp trị giá 1 CELO, người đi vay sẽ có thể vay một loại tiền tệ khác có giá trị là 0,75 CELO. Khi một khoản vay được thực hiện, LTV sẽ thay đổi phù hợp theo các điều kiện thị trường.

Tôi cần trả khoản vay bằng tài sản gì?

Bạn cần trả chính xác loại tài sản mà bạn đã vay. Ví dụ, nếu bạn vay 1 CELO thì bạn cần hoàn trả 1 CELO cộng với tiền lãi.

Tôi đã trả nợ. Tại sao số nợ gốc của tôi không giảm đi?

Khi bạn hoàn trả một khoản vay trên Moola, phí khởi tạo khoản vay sẽ được hoàn trả trước. Sau khi hoàn trả khoản phí khởi tạo khoản vay, thì việc trả nợ sẽ chuyển sang việc trả dần số nợ gốc cộng với tiền lãi.

Sự khác biệt giữa lãi suất biến động và lãi suất cố định là gì?

Lãi suất biến động có thể thay đổi từ block này sang block khác và được xác định bằng chỉ số sử dụng trong pool tài sản. Lãi suất cố định dự kiến sẽ không thay đổi trong ngắn hạn nhưng có thể sẽ thiết lập lại trong các điều kiện thị trường nhất định.

Khi nào thì lãi suất cố định thay đổi?

Lãi suất cố định của bạn có thể được thiết lập lại nếu lãi suất vay trung bình thấp hơn 25% APY và chỉ số tỷ lệ sử dụng trên 95%.

Làm cách nào để tôi chuyển đổi loại lãi suất?

Điều này hiện không thể thực hiện được.

Hệ số An toàn là gì?

Hệ số An toàn là một số đại biểu cho mức độ an toàn của tài sản thế chấp so với tài sản đi vay của bạn. Hệ số An toàn càng cao, tiền nạp của bạn càng an toàn tránh khỏi các tình huống thanh lý. Nếu Hệ số An toàn của bạn đạt đến 1, việc thanh lý các khoản thế chấp của bạn sẽ được kích hoạt.

Hệ số An toàn = (Tổng tài sản thế chấp * Ngưỡng thanh lý) / Tổng Giá trị Nợ

Làm cách nào để kiểm tra Hệ số An toàn của tôi?

Bạn có thể xem Hệ số An toàn bằng cách kết nối địa chỉ ví của bạn tại app.moola.market.

Bạn cũng có thể theo dõi Hệ số An toàn bằng cách sử dụng @MoolaMarketBot trên Telegram. Bắt đầu bằng cách thêm địa chỉ ví và ngưỡng Hệ số An toàn mà bạn muốn bot theo dõi. Bot có thể cùng lúc giám sát nhiều địa chỉ ví. Để thêm yêu cầu giám sát, hãy dùng lệnh:

/add WALLET_ADDRESS HEALTH_FACTOR

Ví dụ: Nếu bạn muốn nhận thông báo khi Hệ số An toàn của địa chỉ ví 0xe4c183d99b463cc2190b737b51ae26cc6f17ed62 giảm xuống dưới 1,25 thì bạn phải nhập

/add 0xe4c183d99b463cc2190b737b51ae26cc6f17ed62 1.25

Bạn có thể thêm nhiều yêu cầu theo dõi bằng cách sử dụng cùng một lệnh được hiển thị ở trên cho nhiều ví hoặc ngưỡng theo dõi khác nhau.

Để được trợ giúp, hãy nhập /help để hiển thị danh sách Các câu hỏi thường gặp.

Ngưỡng thanh lý là gì?

Ngưỡng thanh lý là tỷ lệ phần trăm mà tại đó một khoản vay được xác định là nợ dưới chuẩn. Ngưỡng thanh lý là 80% có nghĩa là nếu tỷ lệ Khoản vay trên Giá trị (LTV) của bạn vượt quá 80%, thì khoản vay của bạn là nợ dưới chuẩn và một số tài sản thế chấp của bạn có thể bị thanh lý. Khoảng LTV giữa LTV tối đa (75%) và Ngưỡng thanh lý (80%) được xem là một tấm đệm an toàn cho người đi vay. Ngưỡng thanh lý hiện tại cho tất cả các thị trường là 80%.

Điều gì ảnh hưởng đến Hệ số An toàn của tôi?

Giá trị tiền nạp sẽ ảnh hưởng đến Hệ số An toàn của bạn. Nếu giá trị tiền nạp tăng lên nhiều hơn so với tài sản đi vay, thì Hệ số An toàn của bạn sẽ tăng lên, cho thấy rằng khả năng thanh lý sẽ ít hơn. Nếu giá trị các khoản tiền nạp giảm nhiều hơn so với tài sản đi vay, thì Hệ số An toàn của bạn sẽ giảm, cho thấy rằng khả năng thanh lý sẽ nhiều hơn. Việc gửi thêm tài sản thế chấp sẽ làm tăng Hệ số An toàn trong khi rút tài sản thế chấp sẽ làm giảm Hệ số An toàn. Trả bớt nợ sẽ làm tăng Hệ số An toàn trong khi vay thêm tài sản sẽ làm giảm Hệ số An toàn.

Khi nào thì tôi cần trả lại khoản vay?

Không có khoảng thời gian xác định trước mà bạn cần phải trả lại khoản vay. Miễn là giá trị tài sản ký gửi của bạn vẫn trên ngưỡng thanh lý, bạn có thể vay bao lâu tùy thích. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, tiền lãi sẽ tiếp tục tích lũy và có thể làm giảm Hệ số An toàn đến mức tài sản thế chấp có nguy cơ bị thanh lý.

Làm thế nào để tôi trả lại khoản vay?

Kết nối ví của bạn, nhấn ‘Trả nợ’, chọn loại tiền từ Trình đơn, nhập số tiền cần hoàn trả, nhấn tiếp theo để xác minh thông tin là chính xác, sau đó xác nhận giao dịch trên ví của bạn.

Làm cách nào để tránh bị thanh lý?

Bạn có thể tránh bị thanh lý bằng cách giữ Hệ số An toàn của bạn ở trên 1. Nạp thêm tài sản thế chấp, hoàn trả một phần hoặc toàn bộ khoản vay của bạn và việc tăng giá thị trường của tài sản thế chấp đều làm tăng Hệ số An toàn và giảm khả năng bị thanh lý.

Last updated